Drg. Yayuk Saputri

Drg. Yayuk Saputri

  • Spesialis
    • Spesialis Gigi
  • Pendidikan
    • Kedokteran Gigi
Jadwal Dokter
Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Minggu
13:00 - 16:00
Floor: 1
Kapasitas: 30
13:00 - 16:00
Floor: 1
Kapasitas: 30
13:00 - 16:00
Floor: 1
Kapasitas: 30
13:00 - 16:00
Floor: 1
Kapasitas: 30